Ürünlerimiz

Hazır Beton Ürünleri

Riv Hazır Beton tesislerinde TS 11222 ve TS EN 206-1 standardına uygun olarak normal ve yüksek dayanımlı betonlar üretilmektedir.

 Beton Sınıfı  Silindir Basınç Dayanımı N/mm2 (28 gün)  Küp Basınç Dayanımı N/mm2 (%)
 C 14 14  16 
 C 16 16  20 
 C 18 18  22,5 
 C 20  20 25 
C 25  25 30
C 30  30 37
C 35  35 45
C 40  40 50
C 45  45 55
 C 50  50 60
 C 55  55  67 
 C 60  60 75
 C 70  70 85
 C 80  80 95
 C 90  90 105
 C 100  100 115

    Hazır Sıva (Kaba+İnce Sıva)
    

   
2010 yılında işletmeye aldığımız KİREÇ SIVA klasik yöntemlerle ürettiğimiz kara sıvanın teknolojik sistemlerde, gerçek oran ve karışımla üretildiği yeni bir malzemedir. Beton santrali gibi çalışan yeni SIVA SANTRALİ PC kontrollü loadcell tartım sistemli otomatik bir sistemle üretilmektedir. Formüller, standartlar dâhilinde istenilen karışım oranlarına göre belirlenmiştir. Çimento ilavesi metreküpte 4 torba ( 200 kg/m³ )(CEM I 42,5-CEM I 32,5) olarak önerilmektedir.KİREÇ SIVA bileşenleri, kırılmış yıkanmış elenmiş KUM ve yüksek nitelikli kalker kirecinin söndürülüp dinlendirilmesi ile üretilmiş KİREÇ karışımıdır. Herhangi bir kimyasal akışkanlaştırıcı v.b gibi katkı maddeleri içermemektedir. Teknolojik sistemlerde üretilen KİREÇ SIVA mukavemet gelişimini zamana bağlı arttırmaktadır. Bilindiği üzere sıvada bağlayıcılık (aderans) çimento ve kireç ile sağlanmaktadır. Bir bağlayıcıyı arttırmak diğerini azaltmak mantığı ile dengelenmiştir. TS EN 998–1 Şubat 2006 KÂGİR HARCI-ÖZELLİKLER-BÖLÜM 1: KABA VE İNCE SIVA HARCI standardında açıklanmış oranlar dikkate alınarak formüller hazırlanmıştır. 

    SIVADA KİREÇ KULLANIMI VE DIŞ CEPHE UYGULAMALARI 
 

   Tarihi yapılarda bağlayıcı olarak kireç kullanımı bilinen en eski yapı kimyasalı olduğunu bize göstermektedir. Yapılan restorasyon çalışmalarında, sıva içerisindeki kirecin halâ mukavemetini arttırdığı gözlenmiştir.
   İyi bir sıva harcının karakteristik özellikleri; su tutabilme, mukavemet, bağlayıcılık, dayanıklılık, esneklik ve çalışabilirliktir.
   Kireç, sıvanın su tutma özelliğini arttırdığı gibi çimentonun uygun şartlarda hidrolik bağlar yaparak donması için gerekli su rezervini ve priz süresini ayarlamaktadır. Kireç kullanılmayan bir harçta, suyun bir kısmı, tuğla gözenekleri tarafından emilerek lokal olarak prizleşme için gereken su miktarını azaltır. Bu sebeple sıvayla tuğla arasındaki bağlantı yüzeylerinde dengesiz prizleşmeden kaynaklanan yer yer boşluklar ve ayrışmalar ortaya çıkar. Kireç, harç / yüzey arasındaki boşlukları doldurur.
   Kirecin sıvada fazla kullanımı duvarın yüzey basınç mukavemetini azaltır. Kireç miktarı arttıkça sıvanın su tutabilme özelliği artmakta buna mukabil mukavemet düşmektedir. Kireç, sıvanın duvara karşı bağlayıcı gücünü arttırır.
   Sıvadaki kireç, pH’ı 12,4 civarında bir ortam yaratır. Bu ph derecesinde ise çimentodaki silikat ve tuğladaki alüminalı yapılar çözülerek harçtaki kirecin kalsiyumu ile bağlar oluşturur. Böylece sıva ile tuğla arasında kohezyon kuvveti artar ve sıkı bir kimyasal bağ meydana gelir. Çimentonun çabuk prizleşmesinden kaynaklanan kılcal çatlaklar, kirecin düşük çözünme kabiliyeti nedeniyle çok uzun sürelerde sertleşmesinden ötürü doldurularak kapatılırlar. Dolayısıyla sıvadaki kireç duvarın kendi kendisini onarmasını sağlar.
    Amerika’da Prof. Voss tarafından yapılan bir araştırmada kireçsiz ve kireçli harçla örülen duvarlarda harç-tuğla arasındaki temas yüzeyleri 21 yıl sonra mukayese edilmiştir. Çıkan sonuca göre kireçsiz harçla örülen duvarda tuğla-harç sınırında yer yer boşluklar oluştuğu görülmüş; buna mukabil kireçli harçla örülen tuğla-harç sınırında ise bu boşlukların kireçle doldurulduğu gözlenmiştir.
   Kireç, sıvaya kolay çalışabilme özelliğini kazandırır. Kireçsiz harcı yüzeye sıvamak çok zordur. Harç duvara iyi yapışmaz ve dökülebilir. Kireç sürüldüğü mertebeye belli bir esneklik kazandırarak onu mekanik etkilere karşı korur. Isı etkisiyle ortaya çıkan büzülme ve genleşme olaylarına karşı da belli bir elastikiyet kazandırır.
    TSE belgesine sahip olan firmamız AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.
  
   Ürünlerimizin kullanıcısı değerli iş arkadaşlarımız, müteahhitler, şantiye şefleri, kalfalar ve sıvacı ustalarının görüş ve becerilerinden KİREÇ SIVA her zaman faydalanmakta, deneyimlerini bizle paylaşarak ürün kalitemizin yükselmesine yardımcı olduklarından dolayı kendilerine daima müteşekkirdir.
KİREÇ SIVA, klasik sıvada homojen karışım standart oranı ile vazgeçilmez bir üründür. Yatay- düşey taşıma kayıp ve maliyetlerindeki avantajı, üstün kalitesi, sıva maliyeti, zaman kazanımı, teminindeki süreklilik, firesiz oluşu, katlara dağıtımı, inşaat ve çevre temizliği açısından avantajlarını kullanıcılarına sunmaktadır. Nefes alan yapılarda yaşamaktan, her tür yüzeyle iyi aderanstan, kolay boya tutunumunundan ve 5000 yıldır artmaya devam eden mukavemetten faydalanılmaktadır.
  

       KİREÇ SIVA KULLANMANIN FAYDALARI 
 

   Binalarda kireçli sıva kullanımının nefes alan yapılar yaratacağı unutulmamalıdır. Duvarların, yazın serin kışın ise sıcak olmasını sağladığı gibi sıva dökülmelerini de ortadan kaldırır. Sıvanın dengesiz prizleşmelerinden kaynaklanan çatlakları (rötre) kireç kalsiyum karbonatlaşması sayesinde doldurarak suyun bu çatlaklara sızıp don olayı deformasyonu oluşturmasını önler. Sıvadaki kireç duvarın kendi kendisini onarmasını sağlar.(karbonat sertleşmesi)
    Kirecin güçlü bir baz özelliği göstermesi, iç de yüzeylerdeki mantarlaşmanın (küf) oluşumunu önler. Isı transfer katsayısının düşüklüğü sebebiyle ısıtma ve soğutmanın yardımcısıdır. Bina işletme maliyetlerinde yarattığı tasarruf, enerji maliyetlerinin azalmasını temin eder. Bina içersinde sabit bir nem oranını muhafaza ettiğinden insan sağlığı açısından en ideal sıva tipidir.